Location: OK 3 s.r.o.              zavesnebalkony@gmail.com

OK 3 s.r.o.


           


Spoločnosť OK 3 s.r.o.  prichádza  na slovenský trh ako  zastúpenie českého výrobcu závesných balkónov Ocelové  Konstrukce s.r.o., jedného z najväčších výrobcov závesných balkónov v strednej Európe, s bohatými skúsenosťami pri montovaní balkónov získanými montážou niekoľkých tisícov balkónov.


Zameranie spoločnosti:

•    výmena oceľových závesných  balkónov
•    budovanie balkónov na budovách s tzv. francúzskym  balkónom ako aj tam kde nie sú
•    výmeny a opravy zábradlí
•    opravy a rekonštrukcie plochých a šikmých striech
•    anhydridové potery , penobetón a polystyrénbetón
•    zámočníctvo

Niekoľko dôvodov prečo sa stať majiteľom nového balkóna.

•    Väčšina závesných balkónov na Slovensku je po dobe životnosti (25–30 rokov) a sú značne poškodené koróziou čím ohrozujú bezpečnosť užívateľov bytov.
•    Pôvodné balkóny sú  esteticky na veľmi nízkej úrovni.
•    Získate nový priestor k svojmu bytu
•    Možnosť farebne zladiť balkóny so zateplenou fasádou
•    Nový náter nie je rekonštrukciou a nepredĺži jeho životnosť
•    Statické posúdenie súčasného stavu kotiev
•    Možnosť získať dotáciu na odstránenie systémovej chyby
•    Zväčšenie plochy balkóna (2500resp.3600 x 1300!)
•    Nový priestor pre vaše pohodlie , oddych , sušenie bielizne, fajčenie a  v neposlednom rade úložný priestor


   


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.