Location: OK 3 s.r.o. > TECHNICKÉ INFORMÁCIE              zavesnebalkony@gmail.com

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Závesné balkóny MAX, KLASIC, ELEGANT, KLASIK, FOX, EKONOMIK, ŠTANDARD sú ďalšími z radu novo vyvinutých závesných balkónov.

... Detail podlahy balkóna Max ...


ÚDRŽBA:
  Balkóny sú konštruované pre bezúdržbové užívanie obmedzujúce sa na bežné upratovanie.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  Nosné oceľové rámy všetkých vyrábaných balkónov sú žiarovo pozinkované, čo je v súčasnej dobe ten najdokonalejší spôsob ochrany. Balkóny tak vynikajú svojou životnosťou. Rámová konštrukcia je zavesená na predĺžených hákoch, čím je umožnené zateplenie budov, na ktorých sú balkóny zavesené. V prípadoch neskoršieho zatepľovania je pozdĺžne vkladaný pozinkovaný uholník, ktorý je dotesnený k pôvodnému plášťu budovy.

DOPLNKOVÝ PROGRAM
  Konštrukcia rámu balkóna umožňuje aj vešanie bielizne.

FARBY BALKÓNOV:
  Opláštenie balkónov je tvorené farebnými laminovanými profilovými plechmi s niekoľkovrstvovou úpravou v širokej škále farieb systému RAL. Sme teda schopní vyhovieť prianiu zákazníka a nové balkóny potom vhodne zladíť s farebným prevedením novej fasády domu.       Zábradlie na balkón              Zastrešenie oblúkové      Zastrešenie rovné Zastrešenie vchodu


ÚTLM VIBRÁCIÍ:
  Pre útlm vibrácií za vetra a zabránenie tvorby elektrostatického náboja je plášť prinitovaný k rámu balkóna cez gumové podložky. Tie zároveň tvoria medzeru medzi nosným rámom a plechmi plášťa. Umožňujú tak lepšie odtekanie dažďových vôd z medzipriestoru

 ..... Detaily zavesenia .....PREVEDENIE PODLAHY:
  Najvýznamnejšou zmenou konštrukcie je prevedenie podlahy. Na nosnom ráme je bez použitia jediného nitu či skrutky vložený pochôdzný slzičkový hliníkový plech, ktorý bráni pošmyknutiu a zvyšuje bezpečnosť pohybu osôb aj na mokrej podlahe. Vložený slzičkový plech zaručuje praktickú dlhoročnou bezúdržbovosť podlahy a vysokú životnosť všetkých vyrábaných balkónov. Voľba hliníkového slzičkového plechu, ktorý je pripevnený na nosnej konštrukcii, má za následok aj väčší kročajový útlm pri pohybe osôb na balkóne. Spodné časti podhľadov konštrukcie balkónov sú zakryté hladkými laminovanými plechmi. Výsledkom tejto inovácie sú čisté tvarové detaily na fasáde domu.
  Veľkou prednosťou vyrábaných balkónov je fakt, že oproti vyneseným krakorcom nevytvárajú tzv tepelné mosty, ktorých vplyvom dochádza v studených obvodových stenách
k rosnému bodu a tvorbe vnútorných plesní.

ODVÁDZANIE DAŽĎOVEJ VODY:
  Za zmienku stojí aj originálne vyriešenie chrliča pre odvod zrážkových vôd, ktorý svojim zaujímavým tvarom umožňuje bezproblémové odvedenie týchto vôd mimo vonkajší obrys balkónov - bez nepríjemných akustických vplyvov.

Navrhujeme možnosti opráv panelových domov vrátane zateplenia či výmeny okien. Súčasne s dodávkou balkóna dostanete aj jeho statický posudok.